• İş analizi, analitik hesap kaydı
  • İş planlaması ve fizibilite analizi
  • Ticari bankalardaki kredi kurulu dokümanlarının hazırlanması
  • Şirket ve ekipmanların değerlemesi
  • Mahkeme mali uzmanlığı
The investment in knowledge pays the best interest."
Benjamin Franklin