İdari hizmetler


Kanunlar, vergiler, kamu sistemlerine göre muhasebe tutmak bugün zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluk o kadar komplikeli bir iş değildir eğer ilk topta biraz gözükse de. Ajansımız ile tüm sizin soru işaretleriniz...

Muhasebe hizmetleri


Bunların dışında şirketimiz muhasebe hizmetlerini yapmaktadır. Muhasebe bir organizasyonun sistematik olarak mali durumunu anlatan bir süreç. Bu iş için ve diğer bilgiler için bize telefonla...

Vergi danışmanlığı


Vergi kanunlarında ve yönetmenliklerde yapılan değişikliklerden müşteriye bilgilerin,

Vergi konusunda yeni uluslararası değişiklerinden bilgilerin verilmesi ve danışmanlığının yapılması...

Özgül hizmetleri ve raporlar


İş analizi, analitik hesap kaydı

İş planlaması ve fizibilite analizi,

Ticari bankalardaki kredi kurulu dokümanlarının hazırlanması,

Şirket ve ekipmanların değerlemesi,

Mahkeme mali uzmanlığı...

The secret of success in life is not that a man does what he likes but loves what he does."
Winston Churchill