"Meslekî yeterliliğin kazanılması yoluyla engelli bireylerin istihdamı", "muhasebe teknisyeni - muhasebeci" projesi, Podgorica belediyesinde engelli kişilerin mesleki ve çalışma niteliklerinin iyileştirilmesi yoluyla istihdama katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Projenin özel hedefi, engelli bireylerin muhasebe işlerinde çalışmasını ve işe alınmasını sağlamaktır ve böylece sosyal içerme derecelerini arttırmaktır. Proje 12 katılımcıdan oluşmaktadır.

Mesleki yeterlilik "Muhasebe Teknisyeni - Muhasebeci"  eğitimden ve iki aylık psikososyal desteğin alındiktan sonra, 7 engelli kişi kuruluşumuzda ve daha önce eğitildikleri işlerde çalışacaktır.

Proje, Karadağ Denetçiler ve Muhasebeciler Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülmektedir ve proje, Karadağ İş Kurumu tarafından finanse edilmektedir.
The investment in knowledge pays the best interest."
Benjamin Franklin