• Obuka i informisanje klijenata o izmjena u poreskim zakonima i uredbama
  • Savjeti o primjeni novonastalih međunarodnih računovodstvenih standarda vezanih za poreze
  • Davanje savjeta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama
  • Poresko savjetovanje kroz analizu i rješavanje poreskih problema
Uspeh je loš učitelj. Zavede pametne ljude da misle da ne mogu da izgube."
Bil Gejts