Zakoni, porezi, državni sistemi... nalažu da je knjigovodstvo danas nužnost, ali ta nužnost ne mora biti toliko komplikovana koliko na prvu loptu možda zvuči. Sa našom agencijom sve Vaše poslovne neudomice biće veoma brzo riješene.

 

  • Registracija pravnih lica (CRPS)
  • Registracija pravnog lica za PDV,Upis pravnog lica u carinski registar
  • Registracija promjena podataka za pravno lice
  • Priprema dokumentacije za otvaranje žiro računa
  • Prijava na penziono i zdravstveno osiguranje za zaposlene
  • Radna dozvola i boravišna viza za nerezidente
  • Rješenje za rad za djelatnosti za koje je nadležan Sekretarijat za razvoj
  • Prijava trgovine nadležnom Ministarstvu ekonomije ,Tržišna inspekcija
  • Prijava zanatske djelatnosti
" Život je stvarno jednostavan, ali mi inzistiramo na tome da ga komplikujemo"
Konfucije