Administrativne usluge


Zakoni, porezi, državni sistemi... nalažu da je knjigovodstvo danas nužnost, ali ta nužnost ne mora biti toliko komplikovana koliko na prvu loptu možda zvuči. Sa našom agencijom sve Vaše poslovne...

Računovodstvene usluge


Između ostalog, mi pružamo knjigovodstvene i racunovodstvene usluge. Računovodstvo je sistematsko prikupljanje, razvoj i analiza informacija o finansijskom stanju jedne organizacije... 

Poresko savjetovanje


Obuka i informisanje klijenata o izmjena u poreskim zakonima i uredbama. Savjeti o primjeni novonastalih međunarodnih računovodstvenih standarda vezanih za poreze...

Posebne usluge i izveštaji


Analiza poslovanja, Analitička evidencija salda, konta. Poslovni planovi i studije izvodljivosti. Obrada dokumentacije za kreditne odbore poslovnih banaka. Procjena vrijednosti preduzeća...

Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi."
Vinston Čerčil